Enhver person, som ønsker at bidrage til foreningens formål, kan optages som medlem. Foreningsmedlemsskab sker automatisk ved optagelse i foreningens Linkedin gruppe.