Værdisæt

Vision
Vi vil anerkendes som den mest professionelle og værdiskabende danske frivillige organisation inden for IT Service Management.

Mission
At udbrede kendskabet til IT Service Management best-practices og standarder
Vi sikrer, at medlemmerne får adgang til den nyeste viden om frameworks, forandringsledelse og værktøjer inden for IT Service Management.
Vi skaber fora for inspiration og vidensdeling blandt foreningens medlemmer, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Værdisæt for personer med tillidspost i itSMF Danmark
Bestyrelsen og øvrige med tillidsposter (herefter benævnt bestyrelsen m.v.) for itSMF DK er forpligtet til en etisk, forretnings- og lovmæssig korrekt brug af dens beføjelser og professionel opførsel i sin egenskab af bestyrelsen m.v. Dette værdisæt understøttes af vedtægterne for itSMF (findes på itSMF’s web side), her specificeres, hvordan værdisættet udføres.

I egenskab af aktivitets- og områdeansvarlig skal bestyrelsesmedlemmer m.v. udvise loyalitet overfor itSMF’s interesser uden hensyntagen til egne eller øvrige interesser.

Bestyrelsesmedlemmer m.v. skal undgå interessekonflikter i henhold til deres betroede ansvarsområder.

  • Bestyrelsesmedlemmer m.v. skal én gang om året (lige efter afholdt generalforsamling) redegøre for deres involvering i andre organisationer, virksomheder og leverandører, samt andre relationer, der har relation til itSMF.
  • Ved samme lejlighed skal alle bestyrelsesmedlemmer m.v. udarbejde en samlet oversigt til formanden over potentielle interessekonflikter – desuden skal ændringen indrapporteres, for i eksempel ved indgåelse af nye aftaler, som kan skabe mulighed for potentielle konflikter.
  • Information som er fortrolig for itSMF DK må ikke benyttes af bestyrelsesmedlemmer m.v. i personlige øjemed, af bestyrelsesmedlemmets familie eller arbejdsrelationer.
  • Det er bestyrelsesmedlemmernes m.v. pligt omgående at oplyse bestyrelsen om enhver form for potentiel interessekonflikt. Bestyrelsesmedlemmet m.v. skal træde ud af den konkrete situation og beslutning, uden at påvirke beslutningen eller deltage i beslutningen.
  • Bestyrelsesmedlemmerne m.v. må ikke benytte deres position for at få ansættelse eller speciel behandling indenfor itSMF eller organisationer som itSMF er i kontakt med. Dette gælder også bestyrelsesmedlemmernes familiemedlemmer og tætte samarbejdspartnere. Hvis et bestyrelsesmedlem m.v. ønsker ansættelse indenfor itSMF må han eller hun først udtræde af bestyrelsen.
  • Der må ikke foregå handel eller udveksling af personlige services mellem bestyrelsesmedlemmerne m.v. og itSMF. Når de formelle procedurer er på plads skal der foretages undtagelser som imødeser procedurer for åbenhed, konkurrencemæssige muligheder og ens adgang til intern information.

Bestyrelsesmedlemmer m.v. skal iagttage fortrolighed for emner af følsom natur.

Bestyrelsesmedlemmer m.v. forventes at deltage i planlagte møder. Et bestyrelsesmedlem med mere end 2 efter hinanden følgende ubegrundet og uvarslet fravær til planlagte møder kan blive indstillet til eksklusion af bestyrelsen.