Nyt år, ny tid, nyt itSMF

Til alle itSMF medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i itSMF Danmark den 3-02-2022 kl. 17-18 på Teams med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflevering af formandens beretning
4. Godkendelse af formandens beretning
5. Aflevering af regnskab og budget
6. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

På grund af de nuværende restriktioner og for at være sikker på at kunne gennemføre, har bestyrelsen besluttet at gennemføre generalforsamlingen på Teams og forhåbentligt betyder det, at rigtig mange kan deltage.

Vedr. pkt. 7: På valg er Lone Mark Smedegaard, Jens Nüchel Petersen og Niels Dam. Alle tre er villige til genvalg.

Vedr. pkt. 10: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for at gøre foreningen mere agil ved at ændre i medlemsstrukturen og samt bidrage til at minimere det administrative arbejde. Forslag til nye vedtægter vedhæftes denne indkaldelsen og da ændringerne skal godkendes på to af hinanden følgende generalforsamlinger, udsendes snarest en separat indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. De nuværende vedtægter findes hér: https://www.itsmf.dk/vedtaegter/

Andre forslag er velkommen og kan sendes til formanden senest den 25-01-2022 på mail: Lone.M.Smedegaard@itsmf.dk

Vel mødt!
Pva Bestyrelsen
Niels Dam
itSMF, Kasserer

Registrerede itSMF medlemmer, der ikke har modtaget invitation til Generalforsamlingen, kan rette henvendelse til kasserer@itsmf.dk og vi vil opdatere invitationen.

Ursula Krogsbøll, Miracle
Nyheder

Pligtlæsning i ethvert PMO kontor

Af afdelingsdirektør Ursula Krogsbøll, Miracle Det er befriende at læse en bog skrevet af en praktiker. Første kapitel er et opgør med Best Practices, der har kostet dyrt både i kalendertid, arbejdstimer og projektleder liv. [Læs mere…]