Inspirationsmøde og Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen den 11. november kl 17.00 for den årlige itSMF generalforsamling samt inspirationsmøde med professor Jan Pries-Heje fra RUC. Jan Pries-Heje er bogaktuel med bogen “Agile projekter”, som er den første kortlægning af udbredelsen og implementeringen af agilitet blandt IT-kunder og IT-leverandører i Danmark.

To be
Årets generalforsamling er planlagt til den 11. november Vandtårnsvej 62 A, 2860 Søborg.
BusinessNow har velvilligt tilbudt at lægge lokaler til dette arrangement.

Dagsorden for den ordinære årlige generalforsamling:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Fremlægning af regnskab og budget
 • Godkendelse af regnskab, budget og kontingent
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Der er planlagt inspirationsmøde efter generalforsamlingen og vi glæder os til at være værter med en gourmet-sandwich og et glas til deltagerne.

Venligst tilmeld dig ved mail til: admin@itsmf.dk

To be agile
Vi tillader os at tage forbehold for om vi skal skifte over til digitalt format og afholde inspirationsmødet og Generalforsamlingen som et webmøde.

Inspirationsmødet
Inspirationsmødet vil blandt andet omhandle udbredelsen af agile projekter i IT-organisationer og holdes af professor Jan Pries-Heje, RUC. Temaet er hvornår man skal arbejde agilt og hvornår man skal holde sig til den klassiske måde at gøre tingene? To be agile or not to be agile.
Indlægget bygger på kapitel 8 ”Agil versus plandreven” i den bog ”Agile projekter” der netop er udgivet.

Jan Pries-Heje professionelt
Jan Pries-Heje blev ansat som Professor i Informatik og Datalogi på RUC den 1. maj 2007.

Jans forskning har fokus på organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling og -anvendelse. Jan er forfatter til mere end 250 bøger og forskningsartikler i internationale tidsskrifter og konferencer inden for dette område.

For tiden er Jan særligt interesseret i agile metoder og fremgangsmåder. Jan er f.eks. i gang med en række studier af, hvordan den agile metode SCRUM kan bruges? Desuden arbejder Jan med at designe løsninger på vigtige problemer. Et aktuelt eksempel handler om designet af fremtidens smarte og bæredygtige by.

Nyheder

Hver fjerde IT-projekt ramt af corona

Hver fjerde virksomhed har oplevet, at deres it-projekt enten er standset eller udskudt under coronakrisen. Det viser Danske IT-Advokaters årlige IT-survey 2020, som 325 it-beslutningstagere og contract managers har besvaret. Digitaliseringen har bredt sig betydeligt [Læs mere…]

Nyheder

Webinar: IT-kontrakter og agil udvikling.

itSMF og DITA holdt deres første, fælles webinar om, hvordan virksomheder og organisationer håndterer IT-kontrakter og agil udvikling. Indlægsholderne var Ulla Zeeberg, der fortalte om de agile udviklingsmetoder, og IT-Advokat Tue Goldschmieding, fortalte om udfordringerne [Læs mere…]