itSMF har afholdt generalforsamling 3. og 10. februar.

Møderne blev afholdt som online sammenkomster og fulgte i øvrigt foreningens vedtægter.
Bestyrelsen lagde op til betydelig ændring i organisationsformen, der skal sikre en mere fleksibel og tidssvarende foreningsform.

Formandens beretning, Lone Mark Smedegaard:

Som alle ved, har tiden siden den sidste generalforsamling jo i den grad været præget af Corona pandemien, der har forhindret os i at arrangerer vores sædvanlige aktiviteter som konference og inspirationsmøder. 

De årlige konferencer har været svære at få arrangeret på grund af usikkerheden omkring forsamlingsrestriktioner og vores egen skepsis til fremmøde til arrangementer under coronatiden. 

Det er dog blevet til en række nyhedsartikler på vores nye hjemmeside samt et enkelt Webinar: ITkontrakter og agil udvikling, der kan downloades fra itsmf.dk.

Vores fornyede samarbejde med Dansk standard som har givet os et gratis medlemskab, som Non-profit organisation, har givet itSMF medlemmer mulighed for at deltage i DS kurser og aktiviteter – tilbud som vi ikke har fornemmelsen af at ikke mange har udnyttet endnu.

Til gengæld har vi, i bestyrelsen, arbejdet meget med et nyt itSMF hvor vi har drøftet alt fra om foreningen skal nedlægges, sammenlægges med andre organisationer eller omstruktureres. Dette skal naturligvis ses i lyset af at medlemsskaren er skrumpet til en brøkdel af, hvad vi var for 10 år siden. Er der stadigt brug for en Service Management interesseforening eller er den tid forpasset? 

Bestyrelsen mener ikke at behovet er forsvundet, men nok nærmere at den klassiske interesseforening i dag har meget svære kår. Vi er overbeviste om, at der stadig er interesse for Service Management faget - men formen hvorunder interesserede engagerer sig er bestemt ændret.

Ingen i bestyrelsen støtter i dag ideen om at lukke og slukke for itSMF Danmark. Vi har derfor arbejdet med forskellige scenarier for, hvorledes en fremtid kan se ud.

Bestyrelsen fremsætter i dag et forslag her på generalforsamlingen, om at gå fra en traditionel foreningsorganisation, til en interessedrevet organisation funderet på vores forholdsvis store og veletablerede LinkedIn base af interessenter og et engagement, der i fremtiden gødes, kommunikeres og koordineres af bestyrelsen. Bestyrelsen og jeg er derfor spændte på at fortælle uddybende om dette samt hører medlemmernes reaktion.

Vi håber 2022 bliver året, hvor vores organisation igen får vind i sejlene.

Download fuldt referat:
Generalforsamling 3. februar 2022
Ekstraordinær Generalforsamling 10 februar 2022

Vedtægter af 10. februar 2022

 

 

Nyheder

Your Cloud journey

Product manager Jakub Holak, Nordcloud Klarity: “Your Cloud journey calls for a reliable CMDB and FinOps”  If you thought that processes and a functioning CMDB were no longer relevant when you choose to go cloud [Læs mere…]