Ursula Krogsbøll, Knowit:“Forudsigelighed og produktivitet af it-services kan ikke sættes på formel”

“Noget af det allermest efterspurgte fra virksomhedernes side er et ønske om forudsigelighed og produktivitet frem til idriftsættelsen af IT-leverancer,” siger Ursula Krogsbøll, Knowit

“Det ville være dejligt, hvis vi bare kunne følge en opskrift, og så var vores it-leverancer forudsigelige, vores organisation produktiv og vi havde hver især udnyttet vores fulde potentiale”.

Men så enkelt er det ikke. Den idé er fra før vi talte om unknown unknowns og sorte svaner. Før vi var introduceret til begrebet “The Sovjet Harvard delusion” om fem-års planerne, som Nassim Taleb har revset alle os planlægningsparate projektledere med.

“Vi er nødt til at kunne navigere i nuet. Det er sådan vi kommer i mål. Det er der, vi adskiller os fra det gode gamle Sovjets best practices, som også har været populære i Business Danmark. Det er ikke i Gantt diagrammerne, vi løser ting. Det er ude i virkeligheden”.

“Og det er den meget svære del i al projektledelse – at nå frem til et mere eller mindre veldefineret slutresultat på et givet tidspunkt. Derfor er håndtering af det uforudsete en spidskompetence i et IT-projekt. Det er det, vi skal kunne” siger afdelingsdirektør Ursula Krogsbøll, Knowit.

Ursula Krogsbøll er oplægsholder på itSMF´s konference den 7. Juni på Blox, hvor hun taler om, at det er “mennesker der skaber resultater”.
“Vi skal forholde os til, at planlægning alene ikke bare hjælper os til at nå i mål. Bagsiden er, at planlægning også spænder snubletråde ud. Tager vores fokus. Og giver en helt skæv forventningsafstemning,” siger Ursula Krogsbøll.