itSMF Danmark er en professionel forening med 1200+ IT Service Management interesserede medlemmer, drevet af frivillige som en nonprofitorganisation. Vi repræsenterer brugere af produkter og serviceydelser anvendt til at skabe værdi i it-organisationer.

Bliv en del af Sponsor´s Corner i det nye itSMF Danmark.

Vores gode sponsorer hjælper blandt andet foreningen med at gennemføre faglige aktiviteter. Sponsorernes bidrag, kan være samarbejde om inspirationsmøder, arrangementer og midler til den løbende drift af foreningen.

Vi har gentænkt itSMF, der blev stiftet for snart 20 år siden. Omdrejningspunktet for det nye itSMF Danmark er vores 1200+ følgere på itSMF LinkedIn Gruppen og hjemmesiden www.itSMF.dk – repræsenteret af interesserede fra både ind- og udland. Som sponsor vil din virksomhed få mulighed for at dele relevant information på vores konferencer, seminarer, webinarer, nyhedsbreve og artikler.

Med et sponsorat vil du komme i direkte dialog med vores community.

Tættere samarbejde
Et mål for det nye itSMF er at arbejde tættere sammen med sponsorerne om målrettede aktiviteter.

  1. Det omfatter konferencer, hvor vi allerede nu er i gang med at tænke over relevante temaer og foredragsholdere, workshops. Til præsentation på konferencer, har vi lavet diverse sponsor pakker.
  2. Årets Service Manager er en ny konkurrence, hvor itSMF vil hædre en person, som har stor betydning for Service Management i en virksomhed. Vi håber vore sponsorer vil være med til at spille en vigtig rolle i denne konkurrence.
  3. På vores website etablerer vi “Sponsor´s Corner”, hvor sponsorer får udvidet taletid med eget materiale. En reklame med argumenter!Her vil ligeledes være plads til upload af White Papers og SoMe materiale. 

Vi vil i tættere samarbejde med vores sponsorer.

MED VENLIG HILSEN

itSMF DANMARK