Danske virksomheder bliver mere agile

Af Flemming Kjærsdam

Meget går i den agile retning. Danske virksomheder bliver mere og mere agile. Professor Jan Pries-Heje på Informatik og Datalogi på RUC, udgav bogen ”agile projekter” i efteråret 2020.

”Hvis du tæller det hele med – de der arbejder agilt, de der har prøvet agile projekter af nogle gange – så er der 63 pct. af de danske it-organisationer, der er agile. Det er et imponerende højt tal. Det er et gennemsnit for alle brancher. Hvis du tager IT-branchen, er vi oppe på 85 pct. Tager du landbrug og fiskeri ligger det noget lavere”.

2020 var et foranderligt år med coronarestriktioner og to store nedlukninger som følge af pandemien. 2021 er begyndt på samme måde, som 2020 sluttede. Pandemien har vist at virksomheders omstillingsparathed og agilitet er nødvendige for at kunne komme – relativt – styrket gennem denne periode med restriktioner.

I Service Management kredse er det værktøjer som XP, Scrum, SAFe, dele af Prince 2, og andre projektledelsesværktøjer, der omtales som agile, og som er udbredt og stærkt på vej som alternativ til de klassiske metoder inden for systemudvikling.

Bogen ”Agile projekter” på forlaget Samfundslitteratur kortlægger brugen af agile værktøjer og udbredelsen og implementeringen i danske virksomheder. Både blandt kunder og leverandører i Danmark. Hvordan man kan bruge agile metoder og værktøjer gennemgåes skridt for skridt, fra før et projekt starter og hele vejen igennem til organisatorisk implementering. Alle kapitler slutter med en case fra Jans mangeårige forskning i det agile.

“Det er klart, at virksomhederne er optaget af at tage agile metoder og værktøjer ind i projekterne for at blive mere parate til forandringer – hurtigt og effektivt. Når virksomhederne har implementeret agiliteten, arbejder den hurtigere. Den mest udbredte agile metode i Danmark er Scrum”, siger Jan Pries-Heje.

Fra 2014 til 2018 steg agiliteten i Danmark fra 40 pct. til 63 pct.

“Agilt er kommet for at blive. Det startede langsomt og har siden vokset hurtigere og hurtigere. Men jeg mener vi er ved at nå grænsen for et mætningspunkt,” siger Jan Pries-Heje.

Agile metoder og værktøjer er startet i it-afdelingen, men gennem produktudvikling har det bredt sig. Ledelserne begynder at interessere sig for det.

For tiden er Jan Pries-Heje særligt interesseret i agile metoder og fremgangsmåder med en række studier af, hvordan den agile metode Scrum kan bruges. Desuden arbejder Jan med at designe løsninger på vigtige problemer. Et aktuelt eksempel handler om designet af fremtidens smarte og bæredygtige by.