Digital infrastruktur har vist stor styrke under nedlukningen

Digital infrastruktur har vist stor styrke under nedlukningen

Af Flemming Kjærsdam

Selv om coronakrisen har haft stor indflydelse på virksomhedernes forretning, har den også haft positive effekter, da den digitale infrastruktur I Danmark har vist stor holdbarhed. Alle dem, itSMF nyhedsbrev har talt med, siger, at Service Desken, den digitale infrastruktur og internetforbindelserne har vist at de kunne holde til presset.  

Expert Director Michael Imhoff, Devoteam: ”Mange Service Managers og it-chefer løb ind i udfordringer, da medarbejderne blev sendt hjem fra arbejde. I mange tilfælde har vi set en fire-eller femdobling af antal medarbejdere, der arbejder hjemmefra sammenlignet med en normaldag – før coronakrisen. Det har selvfølgelig krævet nogle flere routere og ekstra kapacitet på serverne. Men da it-afdelingerne først fik løst det, må vi også bare sige, at det har virket. Og det er enestående.”

Man kan godt sige, at de digitale services og Service Desken har været oppe til eksamen i Service Management og bestået med en fin karakter.

 

Den nye normal – hjemmearbejde

Den nye normal hedder hjemmearbejde. ”Coronakrisen har nødvendiggjort hjemmearbejde – og meldingerne er, at den tvungne situation har vist hjemmearbejde kan fungere succesfuldt. Tidligere så nogle ledere og medarbejdere hjemmearbejde med suspekt skepsis. Nærmest som om, at medarbejderen, der arbejdede hjemme, gav sig selv en halv fridag. Det tror jeg, at coronakrisen ændrer varigt på. Det bliver legitimt at arbejde hjemme. En stor fordel for medarbejdere og organisationen, når opgaverne og hjemmesituationen ’passer til det’. Vi skal finde en balance mellem det virtuelle hjemmearbejde, de virtuelle møder og de fysiske møder på kontoret. Ikke alt arbejde egner sig til hjemmearbejde og møder på skærmen,” siger chefkonsulent John Jøhn-Andersen, Platforme, Skat.

Han savner de mere uformelle samtaler med kollegerne og de hurtige bemærkninger hen over skrivebordene på kontoret.

”Det er gennem disse dialoger med kollegaerne, at vi får vendt problemer og udfordringer fra driften. Dem får vi måske ikke fanget i tide, når vi arbejder sammen remote – hver for sig og på afstand,” siger John Jøhn-Andersen.

Michael Imhoff er helt på bølgelængde med John Joehn i, at balancen mellem det fysiske fremmøde på kontoret og de virtuelle møder skal tilbage på sporet, når coronakrisen er overstået.

 

Nyt Job
Michael Imhoff har under coronakrisen skiftet job og er startet hos Devoteam 1. april 2020. Da han kom ind på kontoret på sin første arbejdsdag, var der ikke det store fremmøde på kontoret. Han har blandt andet brugt karantæneperioden til at uddanne sig. Han har gennemført et transitionskursus mellem ITIL 3 Expert og ITIL 4 Managing Professional Transition. Det ugelange kursus foregik selvfølgelig virtuelt – assisteret og faciliteret af Johnny Jensen, Peopleteam.

Kurset blev afviklet på Microsofts Teams og forløb uden problemer. Da kurset var endt, skulle de 12 deltagere også til eksamen, og de bestod naturligvis alle med et godt resultat.