Blockchain rydder ud i papirdyngerne

Ved hjælp af blockchain har IBM i samarbejde med ni europæiske banker opbygget en digital samarbejdsplatform, der skærer op mod 75 pct. af tidsforbruget ved finansielle handelstransaktioner, når virksomheder gennemfører B-t-B handler på tværs af landegrænser. Der er milliarder af kroner at spare for banker og bankkunder ved at digitalisere ”papirarbejdet og services” ved disse transaktioner. De ni banker forventes at gå i drift på den nye platform i 2. kvartal 2018.

Blockchainteknologien, som bruges af ni europæiske banker, kaldes Distributed Ledger Technology (DLT). DLT er distribueret databaseteknologi, som de ni banker hver især stiller til rådighed og som er kernen i det fælles netværk. DLT etablerer en fælles, uforanderlig database på alle de transaktioner, der finder sted inden for netværket, og giver autoriserede parter adgang til pålidelige data i realtid.

Blockchain identificerer køber og sælger af et parti varer, hvorefter bankerne håndterer dokumenter og transaktioner digitalt. Tidligere tog et forløb op mod en måned. Nu kan de ordnes på en uge. Der er skåret op mod 75 pct. af tiden. Samtidig sparer de virksomheder, som er kunder i bankerne, tid til kopiering, scanning, opbevaring af papirdokumenter mv. for at få handler gennemført.

De ni banker dækker tilsammen hele Vesteuropa.

Nordea, som er en af de ni banker, dækker Skandinavien. Banken har et ønske om at stille platformen til rådighed for alle kunder i regionen.

Blockchainteknologi siges at være ideelt for store netværk eller netværk, der består af forskellige partnere. Nordic Manager for Blockchain i IBM Christian Lassen: “Trade Finance skal gøres mere effektiv. Vi har et samarbejde med de ni banker om blockchainteknologien. Teknologien løser den udfordring, som virksomhederne har, når en virksomhed vil købe et parti varer af en anden virksomhed. Sælger vil ikke sende varerne frem, før han har sikkerhed for at få pengene for varerne. På det tidspunkt bliver sælgers og kundens banker involveret. Der er mange papirer, der skal underskrives i det forløb. Informationerne lægges ind på Blockchain, og der er gennemsigtighed i processen. Sådan et forløb kan forkortes fra en måned til en uge. Det er til glæde for alle parter,” siger han.

Han fortæller videre, at der er flere banker, uden for samarbejdet, som lige nu viser interesse for at komme med på den nye samarbejdsplatform.

De ni banker, der er medlemmer af konsortiet, er: Banco Santander, Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale, UniCredit og Nordea. Bankerne dækker geografisk Vesteuropa og har skabt et europæisk Trade Finance konsortium for digitale transaktioner.

”Vi laver ikke nødvendigvis om på processerne. Vi gør det bare mere effektivt. Vi gør tingene på en ny måde. Blockchain er en teknologi, som skaber gennemsigtighed og sporbarhed i transaktioner. Det nye ved Blockchain i forhold til eksisterende teknologi er, at man ikke kan slette i en blockchain. Hvis man vil rette i informationerne, skal det ske ved en tilføjelse af en ny blok på blockchainen. Du kigger på en værdikæde end-to-end, og alle, der har ret til det, har adgang til informationerne,” siger Christian Lassen.

IBM har stiftet fælles selskab med Mærsk
IBM og Mærsk – de to store blå - har stiftet et joint venture, som skal levere "mere effektive og sikre metoder" til global handel ved hjælp af blockchainteknologi. Maersk har aktiviteter inden for transport, logistik og energi med over 80.000 ansatte globalt.

Det nye selskab får hovedkontor i New York, og det bliver Michael J. White, tidligere formand for Maersk Line i Nordamerika, som bliver administrerende direktør. Når de regulatoriske godkendelser kommer, vil målet for det nye selskab blive at tilbyde en fælles udviklet "Global Trade digitalisering" platform, der bygger på åbne standarder og designet til brug for hele den globale skibsfarts økosystem.

I lighed med bankprojektet er der utrolig mange dokumenter og papirgange med landing og losning af varer i havne. Havnemyndigheder, toldmyndigheder, shippingfirmaer, fragtselskaber, som alle er interessenter i forsyningskæden.

Ifølge World Economic Forum (WEF) kan verdenshandelen stige med op til 15 pct. bare ved at reducere hindringerne inden for internationale forsyningskæder i transportområdet.

Mærsk og IBM anslår, at omkostningerne til den krævede dokumentation til at behandle og administrere mange af disse varer når op på omkring en femtedel af de faktiske fysiske transportomkostninger. Der er således store omkostningsreduktioner på dette område ved forenkling af papirgangene.

Oveni ønsker kunderne at bruge andre cloudbaserede teknologier, såvel Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) and Analytics, der leveres af IBM.

Christian Lassen fortæller, at 2016 var året, hvor mange stiftede bekendtskab med Blockchain, 2017 var et Proof of Concept år og 2018 er året hvor flere og flere går i drift. Efter sommerferien 2018 kommer IBM og Mærsk med de første services.