Forside Forside

Konferencen 2015DANSK IT og itSMF samarbejder igen i år om den årlige konference om IT Service Management. Konferencen afholdes den 28. og 29. oktober 2015.

Dette års konference tema er ’Transforming IT’, der bygger på en forståelse af at nye teknologier, nye måder at levere it-service på og nye samarbejdsformer grundlæggende vil ændre på de vilkår it-organisationerne arbejder og vil arbejde under. Den omfattende global digitalisering af virksomhedernes infrastruktur, it-værktøjer og arbejdsprocesser stiller helt nye krav til ledere og ansatte i it-afdelingerne. Det er de udfordringer og forandringer, som konferencen sætter fokus på.

Konferencen mål er samle alle der arbejder med og interesserer sig for IT Service Management til to faglige konferencedage, hvor der er fokus på erfaringsudveksling og networking.

Målgruppen for konferencen:

· Alle, der arbejder med eller har interesse for IT Service Management, ITIL, Servicedesk mm.

· It ledere og beslutningstagere på alle niveauer

Der kommer mere om konferencen på hjemmesiden i løbet af foråret.

Se sponsorpakkerne her

CALL FOR SPEAKERS
– IT Service Management 2015


Du har nu chancen for at byde ind med indlæg og idéer til programmet for itSMF og DANSK IT’s årlige IT Service Management konference, der afholdes d. 28.- 29. oktober 2015.

Tema for konferencen er Transforming IT. Målet for konferencen er at give deltagerne et indblik i hvad der rører sig på IT Service Management området lige nu, og hvad vi kan forvente at fremtiden byder på. Der vil både være fokus på de teknologier, processer og kompetencer der ændres og opstår, i takt med den rivende udvikling og den betydning det har for roller og ansvar inden for IT Service Management.

Interessen for ITSM er stadig stigende med hele it-services livscyklus, fra strategisk beslutning, at udvikle, drifte og nedlukning. Forholdet mellem forretning og IT og leverandør er mere målrettet end før. Det betyder at både de, der arbejder på business siden, og IT siden vil være i stand til at finde noget nyttigt i konferencen.

Konferencen er mødested for IT Service Management interessenter i Danmark og har også international deltagelse. Konferencens ambition er at byde på et mix af internationale keynotes, casebaserede indlæg og hands-on workshops.

Du kan foreslå emner, som du selv har arbejdet med og gerne vil præsentere - eller idéer til et emne eller en oplægsholder, som du ønsker at se på konferencen.

Kom med dit bud og vær med til at sætte dit aftryk på konferencen 2015. Send en kort beskrivelse af dit forslag til konference@itsmf.dk.

Proces:
itSMF og DANSK IT udarbejder programmet og udvælger de indkomne forslag på baggrund af emnets indhold, aktualitet og relevans.
Vi glæder os til at høre dine forslag.

Ny deadline for forslag senest den 15. maj 2015

Spørgsmål og kommentarer sendes til konference@itsmf.dk


CALL FOR SPEAKERS – IT Service Management 2015

Now is your chance to pitch in with ideas and suggestions to the sessions and program for the Danish IT Service Management conference held by itSMF and DANSK IT on October 28- 29 2015.

The theme for the conference will be; Transforming IT and the aim for the conference is to provide the participant insight to the newest trends within IT Service Management, and what the future will bring. The conference will focus on the technology, processes and competences that is both changing and emerging, along with roles and responsibilities within IT Service Management.

The interest for ITSM is still growing in the entire IT Service lifecycle, from strategic decision making, to develop, operate and sun setting. The relationship between the business, IT and the vendors is much more on the agenda than it has been before and this means that regardless whether you work on the business or IT side, you will be able to gain valuable information and inspiration in the conference.
The conference is the meeting place for IT Service management professionals in Denmark – with international speakers and participants. It is the aim of the conference to provide a mix of international keynotes, case-based speakers and hands-on workshop.

You can suggest topics for the conference that you have worked with and are willing to present, or it can be ideas for topics or speakers at the conference.

Join in and set your mark at the conference by sending a short description of your suggestion to: konference@itsmf.dk.
itSMF and DANSK IT will develop the program and choose the speakers among the suggestions received on the basis of content and relevance.

We are looking forward to receive your suggestions.

New deadline for suggestions is May 15th 2015

Questions and comments should be send: konference@itsmf.dk.

Shop

Kalender

Se mere
Læs mere

Om itSMF

itSMF er en non profit organisation, som siden 1991 har været en prominent spiller inden for videreudvikling og markedsføring af best practice for Service Management standarder og uddannelse. itSMF ejes og styres af sine medlemmer.

Virksomheder og offentlige institutioner anvender i stadig øget omfang teknologi til at markedsføre og levere deres ydelser og produkter. Al erfaring viser imidlertid, at den ønskede effekt udebliver, såfremt mennesker, processer og værktøjer ikke følger trop i form af professionel Service Management.

itSMF stiller et netværk af eksperter, informationskilder og arrangementer til rådighed for virksomhederne og deres ansatte. ItSMF bidrager dermed til en værdi tilvækst til medlemmernes indsats for at øge kvaliteten og effektiviteten i virksomhedernes Service Management.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrevet

Navn

E-mail adresse

Aktuelt


Maj 2015
Kompetenceudviklingsudvalget orienterer om
IT Service Management
Masteruddannelse på IT-Universitetet i København
Hent folderSe præsentationer fra Erfamødet om Service katalog, KPI, Brugertilfredshed og Skurvognssnak den 25. november 2014


Her kan du høre Publikationsudvalgets møde den 7. maj 2014Se alt fra priSM informationsmødet den 24. feb. 2014 her


Her kan du høre informationsmødet den 24. feb. 2014

Mere end 1000 medlemmer i vores ITSMF Linkedin gruppe
Med så mange medlemmer er der stor mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af brancher og organisationer. Hvis du ikke allerede er medlem, så benyt dig af muligheden og meld dig ind allerede i dag - det er nemt og så er det gratis.Se tidligere aktuelle emner her