Forside Forside

Konferencen 2016Planlægning af den årlige konference om IT Service Management er skudt i gang.

Konferencen afholdes den 26. og 27. oktober 2016 på Comwell Roskilde.

Konferencen mål er at samle alle der arbejder med, og interesserer sig for IT Service Management til to faglige konferencedage, hvor der er fokus på erfarings-udveksling og networking.

Målgruppen for konferencen:

• Alle, der arbejder med eller har interesse for IT Service Management, ITIL, Servicedesk mm.

• It ledere og beslutningstagere på alle niveauer

Der kommer mere info i løbet af foråret.

SE SPONSORPAKKERNE HER


 Call for speakers

- IT Service Management 2016

Du har nu chancen for at komme med ideer til de indlæg, der skal præsenteres på vores årlige itSM konference, der afholdes d. 26.- 27. oktober 2016 på Comwell Roskilde.

IT SERVICE MANAGEMENT 2016 – Business as Usual?

Konferencen vil fokusere på de hastige forandringer inden for IT service management, som den globale digitalisering medfører. Der stilles spørgsmålstegn ved om Business as Usual findes inden for en række områder: People, CSI, Strategy, Security, Processes and Technology.

Konferencen vi have et godt miks af foredrag, gode historier og hands-on workshops.

Du kan foreslå emner, som du selv har arbejdet med og gerne vil præsentere - eller ideer til et emne, eller en oplægsholder, som du ønsker at se på konferencen.

Tilknyt også gerne hvilket område/områder i hjulet, som indlægget rammer.

Kom med dit bud og vær med til at sætte dit aftryk på konferencen 2016 send en kort beskrivelse af dit forslag til konference@itsmf.dk


Proces:
Det er itSMFs eventudvalg der udvælger præsentationerne til konferencen. Præsentationerne bliver valgt på baggrund af emnets indhold, aktualitet og relevans.

Hold dig ikke tilbage, alle forslag vil indgå i vores emnebank, som vi deler med Erfa - og nyhedsbrevs-udvalget.

Ny deadline for forslag senest den 1. maj 2016

Spørgsmål og kommentarer sendes til konference@itsmf.dk


In english..

Planning of the annual IT Service Management Conference has begun.
The conference is held 26 and 27 October 2016 on Comwell Roskilde.

Conference goal is to gather together all those working with and interested in IT Service Management on
two professional conference days, where the focus will be on exchanging experience and networking.

The target audience for the conference:

• Anyone who works with or has an interest in IT Service Management, ITIL, Service Desk mm.
• IT managers and decision makers at all levels


Call for speakers
- IT Service Management 2016

You now have the chance to come up with ideas for ideas and suggestions to the sessions and program to be presented at our annual ITSM conference to be held d. 26 and 27 October 2016 at Comwell Roskilde.


IT SERVICE MANAGEMENT 2016 - Business as Usual?

The conference will focus on the rapid changes in IT service management, as the global digitalization leads. Questioning about ‘Business as Usual’ found in a number of areas: People, CSI, Strategy, Security, Processes and Technology.

At the conference we will have a good mix of lectures, stories and hands-on workshops.

You can suggest topics that you have worked with and would like to introduce - or ideas for a topic or speaker that you want to see at the conference.

Assign also what area / areas of the wheel that your topic hits. Make your suggestion and help to make your mark on the conference in 2016. Send a short description of your proposal to konference@itsmf.dk

Process:
It is the itSMF event committee that selects the presentations to the conference. The presentations will be selected in view of its content, timeliness and relevance.

Do not hold back, all proposals will be included in our database, which we share with inspirational days - and newsletter committee.

New deadline for proposals is May 1, 2016

Questions and comments can be sent to konference@itsmf.dk
Koncernservice lægger Major Incident og beredskabet sammen i it-driften

Marts 2016
Af Flemming Kjærsdam


Koncernservice i Københavns Kommune har gennemført en sammenkobling af Major Incident processen i ITIL med it-delen af kommunens beredskab. Dermed står kommunen teknologisk og organisatorisk bedre rustet i kampen til at imødegå og håndtere alvorlige nedbrud.

I marts 2015 lagde Koncernservice i Københavns Kommune ITIL procesejere og it-sikkerhedsfolk ind under IT Driftscentret. Det betød at Major Incident og it-beredskabet fandt sammen og lærte af hinandens processer. Læs mere


 


Konferencen 2015Vellykket og velbesøgt Transforming IT konference


Den 28. og 29. oktober 2015 gennemførte itSMF og Dansk IT i fællesskab konferencen Transforming IT. Det var en både vellykket og velbesøgt konference. Der var i alt 130 deltagere, hvoraf 90 deltog i middagen om aftenen på Comwell i Roskilde. Der var 20 indlæg af høj faglig standard, og det var med til at gøre konferencen vellykket. KMD, som var konferencens sponsor, stillede op med en bemandet kaffevogn, og i pauserne mellem indlæggene nærmede det sig kødannelse. Mere end 400 kopper blev der serveret om torsdagen.

SE PRÆSENTATIONER HER
Shop

Læs mere

Om itSMF

itSMF er en non profit organisation, som siden 1991 har været en prominent spiller inden for videreudvikling og markedsføring af best practice for Service Management standarder og uddannelse. itSMF ejes og styres af sine medlemmer.

Virksomheder og offentlige institutioner anvender i stadig øget omfang teknologi til at markedsføre og levere deres ydelser og produkter. Al erfaring viser imidlertid, at den ønskede effekt udebliver, såfremt mennesker, processer og værktøjer ikke følger trop i form af professionel Service Management.

itSMF stiller et netværk af eksperter, informationskilder og arrangementer til rådighed for virksomhederne og deres ansatte. ItSMF bidrager dermed til en værdi tilvækst til medlemmernes indsats for at øge kvaliteten og effektiviteten i virksomhedernes Service Management.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrevet

Navn

E-mail adresse

Aktuelt

Februar 2016

Lav din egen inspirationsdag for fagfolk 
Læs her hvordan

 Mere end 1000 medlemmer i vores ITSMF Linkedin gruppe
Med så mange medlemmer er der stor mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af brancher og organisationer. Hvis du ikke allerede er medlem, så benyt dig af muligheden og meld dig ind allerede i dag - det er nemt og så er det gratis.Se tidligere aktuelle emner her