Kommende Inspirationsdage Kommende Inspirationsdage

Kommende Inspirationsdage

GDPR registrering i ITSM tool

Tid: Fredag den 26. januar, kl. 14:00 - 16:00
Sted: Københavns Lufthavne, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup
Kontakt: Niels Dam, itSMF Danmark

Er jeres CMS/CMDB ’komplet’ med oversigt over alle jeres forretningsprocesser og de IT Services, der understøtter processerne? Hvis ikke, så udnyt muligheden nu, hvor EU’s nye persondataforordning kræver helt anderledes registrering og dokumentation af behandlingen af persondata.

Indhold:
I Københavns Lufthavne er der indført registrering af alle forretningsprocesser med behandling af persondata i ITSM toolet for derigennem at sikre sammenhæng med øvrige data i CMDB. På mødet vil intentionerne bag løsningen og den faktiske implementering blive præsenteret som udgangspunkt for en åben inspirationsdialog om, hvorledes den store opmærksomhed på GDPR compliance – ikke mindst set i lyset af de nye bødestørrelser på op til 20 mill. Euro – kan udnyttes til at sikre funding af mere udbredt dataopbygning i CMS/CMDB. Hvem drømmer ikke om at kunne vise sammenhængen mellem IT systemer, deres risikovurderinger og de involverede forretningsprocesser til forretningens procesejere?


Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-

Tilmelding

 "Watson" - Cognitive Service Management 

Tid: Onsdag den 14. marts 2018 Kl. 15:00 - 17:00
Sted: IBM, Kongevejen 495B, 2840 Holte
Kontakt: Jens Nüchel Petersen, itSMF Danmark

Henrik Lieberkind Hansen, GTS Mobility Services - Nordic, IBM Global Technology Services

Based on Henrik’s experience with cognitive solutions he will guide us through the future possibilities of using artificial intelligence in the daily service management work.

Where will cognitive solutions for service management bring us in years to come.

The Agenda will include:

1. What is Cognitive computing (basic introduction)
2. How can we use Cognitive solutions
3. Cognitive Service Desk
4. Examples of Cognitive computing from customer cases

Bio
Henrik Lieberkind Hansen is currently working as a Cognitive Business Consultant at IBM Global Technology Services with focus on cognitive services. Henrik has more than 25 years of experience in combining IT, human resources and processes. His background includes hands-on system programming, management of large and small development and infrastructure teams, to participation in management teams at several partner-driven companies.

Since joining IBM, Henrik has been involved in several cognitive projects with IBM clients, where IBM’s unique Watson capabilities have been applied and used.

Arrangementet er gratis for medlemmer af itSMF og koster kr. 450,- for ikke medlemmer.

Tilmelding følger snarest
 Nudging og Service Management

Tid: Mandag den 9. april 2018, kl. 16:00 - 18:00
Sted: BlueHat, World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Kontakt: Caspar Miller, itSMF Danmark

På mange måder forudsætter de best practices, som vi læner os op ad, at både vi, vores samarbejdspartnere og brugere opfører os rationelt. Men det er jo i virkeligheden langt fra tilfældet! Derfor kommer vores forsøg på målstyring, procesorientering, servicedesign og træning jævnligt til kort. Kan vi indrette vores arbejde, ledelse og løsninger på en måde, så at vi tager højde for vores (til tider uhensigtsmæssige) irrationelle måde at tænke og handle på? Og måske endda udnytte vores intuition til fælles bedste?Indhold:
Mødet giver en times teoretisk indføring i adfærdsøkonomi og nudging, hvorefter vi sammen vil bruge resten af tiden på en case. Og hvem ved - måske er det dit første skridt mod at blive adfærdsarkitekt i din organisation?


Deltagelse er gratis for alle medlemmer af itSMF Danmark. Ikke medlemmer kr. 450,-

Tilmelding følger snarest

kalender